d

Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις
Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά, καθώς ισχύουν για την υπεύθυνη χρήση και την ασφαλή πλοήγηση σε αυτό το διαδικτυακό τόπο (www.slevori.com).
Α. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιούνται. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν στον δικτυακό τόπο.
Γ. Αποδέχεστε ότι μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και με ή χωρίς ειδοποίηση, να διαφοροποιήσουμε την ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, όπως και του δικτυακού τόπου, η διακοπή λειτουργίας του οποίου με ή χωρίς προειδοποίηση, δεν επιφέρει ουδεμία σας απαίτηση.

Εγγραφή 
Εφόσον ο επισκέπτης-χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να του ζητηθεί να εγγραφεί ως μέλος . Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και γίνει η αποδοχή του ως μέλος, θα έχει  ορίσει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος .
Τα στοιχεία σας πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασής τους .

Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς
Δεν πρέπει να: δημιουργεί προβλήματα, να διακόπτει ή να παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την λειτουργία των servers ή άλλου λογισμικού, υλικού ή εξοπλισμού που συνδέεται με ή μέσω της ιστοσελίδας και να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ορθή χρήση της.

Τρίτοι πάροχοι
Αποδέχεστε ότι μπορεί τμήματα της ιστοσελίδας ή και του περιεχομένου να παρέχονται ή να συντηρούνται από τρίτους και όχι από εμάς. Η αλληλογραφία σας ή οι συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο πάροχο είναι αποκλειστική ευθύνη ανάμεσα σε εσάς και εκείνον και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πιθανόν προκύψει από μεταξύ σας συναλλαγή.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας
Αποδέχεστε ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός κι αν επιτρέπεται ρητά από το νόμο, δεν θα πρέπει:
Α. από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς, η πώληση, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση οποιουδήποτε τμήματος ή περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας

Β. η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή σε δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιονδήποτε σκοπό.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις
Δεδομένου του όγκου και της φύσης του διαδικτύου, δεν είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος των τοποθεσιών που συνδέονται με τον ιστότοπο www.slevori.com, επομένως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των τυχόν εξωτερικών σελίδων ή άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών που συνδέονται με διαφημίσεις ή με οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης .
Η προσπάθεια μας θα είναι συνεχής στο να αποτρέψουμε κάθε σύνδεσμο που μπορεί να προσβάλει τον επισκέπτη. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου δεν σημαίνει ότι γίνεται με την σύμφωνη γνώμη μας και η χρήση του, θα γίνεται πάντα με δική σας ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης 
Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Σκοπός μας είναι μια άνετη και λειτουργική ιστοσελίδα αλλά δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο θα είναι αλάνθαστο ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που λειτουργεί είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά .
Το www.slevori.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση, ως ανωτέρω αναφέρεται, την ορθότητα, ποιότητα και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων και υπηρεσιών.
Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.slevori.com

Ακύρωση
Όταν θα έχετε εγγραφεί ως μέλος, μπορείτε να ακυρώσετε την εν λόγω εγγραφή ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας .
Το www.slevori.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή σας αν συντρέχουν λόγοι ή αν έχετε παραβιάσει οποιουσδήποτε εφαρμόσιμους νόμους ή αν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά μας.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

15ο km Spata Avenue, 19002, Peania
210 6032932
info@slevori.com